Behandelmethodes

In mijn gereedschapskist heb ik veel waardevolle technieken die ingezet kunnen worden in de behandeling. Als integraal therapeut mix ik vaak diverse technieken als de behandeling daarom vraagt.Voor de geïnteresseerde hieronder een lijst met een korte beschrijving.

Familie opstellingen

Familieopstellingen of te wel systemisch coachen is een methode die gezinsdynamieken openlegt. Een opstelling wordt gebruikt om mensen van hun spanningen te bevrijden. Spanningen die soms generaties teruggaan en hun wortels in gebeurtenissen in de familiegeschiedenis vinden. Zo kunnen familie dynamieken zoals echtscheiding, geweld, miskramen of vroegtijdig overlijden van ouders zorgen voor klachten in het huidige leven. Hierbij kan je denken aan: depressie, relatieproblemen, angststoornissen, trauma, eetproblematiek of andere fysieke dan wel mentale en emotionele problemen. Familieopstellingen wordt ook gebruikt om jezelf beter te leren kennen, patronen te ontdekken, erfelijke kwesties of issues op de werkvloer die zich steeds lijken te herhalen inzichtelijk te maken. 

Voice –dialogue

Voice Dialoque (afgekort VD) is een methode om met de verschillende deelpersoonlijkheden in gesprek te gaan. Volgens de opvatting van VD gaan we een dialoog aan met onze innerlijke stemmen. Deze innerlijke stemmen (delen) of energie patronen hebben we in de loop van ons leven opgebouwd. Deze vaak onbewuste energie patronen werken in ons leven en sturen ons aan zonder de inmenging van onze bewuste wil. Dit zijn dominante delen die zo aanwezig zijn dat we er last van hebben. Iedereen heeft wel wat van die dominante delen in zich zoals: de criticus, perfectionist, de zorgzame of de grappenmaker.In de Voice Dialoque worden de delen uitgenodigd om vrij uit te spreken, en dat doen ze graag. Door met de delen te communiceren en naar ze te luisteren geven ze inzicht in patronen en gedrag. Voice Dialoque is een veranderingstechniek wat leidt tot een groter bewustzijn. Wie ben ik met mijn ikken.

Innerlijk kind werk

Het innerlijk-kind werk is een belangrijk onderdeel van de regressietherapie en kan ook plaatsvinden bij een Voice Dialoque. Bij het innerlijk-kind werk gaat de cliënt terug in de tijd om ervaringen uit de jeugd te verwerken. Op een bepaald moment is de cliënt in zijn/haar jeugd door een bepaalde ervaring(en) het contact met zich zelf kwijt geraakt. De IK die hij/zij op die leeftijd was en die hij /zij is kwijtgeraakt is het innerlijk-kind.Denk maar eens aan een kind dat op jonge leeftijd door een ongeval een vader of moeder moet missen. Op dat moment is het kind niet in staat om contact te maken met het innerlijk- kind. Het kind kan op dat moment nog niet begrijpen waarom de dingen zijn gegaan zoals ze gaan. Hierdoor kan het zelfvertrouwen van het kind worden aangetast maar ook het vertrouwen naar de buitenwereld toe. Door terug te gaan in trance naar het kindsdeel zal de volwassen inzicht krijgen en zullen de bijhorende emoties en gevoelens geuit kunnen worden wat toen niet mogelijk was. Welke problematiek komt vaak voor?Angst, verdriet, boosheid, aangepast gedrag vanwege: Niet gehoord, begrepen zijn Alleen gelaten voelen Teveel verantwoordelijkheid dragen (als kind) Dominantie van een persoon in de jeugd (ouder, zus, broer)

Hypnotherapie Regressie therapie

Regressie betekent eigenlijk; terug in de tijd. Problemen waar men nu tegen aan loopt zijn ergens terug in de tijd begonnen, het heeft een oorsprong en een begin. Dit begin kan zijn in de kindertijd maar ook zelfs nog verder terug in de baarmoeder of zelfs in een ander leven. Iedereen heeft er wel in meer of minder mate wel eens mee te maken.Depressieve of emotionele gevoelens, angsten, lichamelijke pijnen of klachten, problemen op het werk of in de relatie. Vaak kan men er niet de vinger er op leggen waar of wanneer een probleem is ontstaan. Om een regressietherapie te ondergaan hoef je niet in hypnose worden gebracht maar in trance. Trance is een zeer natuurlijk gebeuren. Je raakt al in trance al je verdiept bent in een boek of film, dan kom je in een natuurlijke staat van trance. Het is een toestand van verhoogde bewustzijn maar dan naar binnen gericht.Alles uit je verleden is ergens in je geheugen opgeslagen, alleen je kunt het niet bewust herinneren. Doormiddel van trance kan het herinneringsvermogen worden aangesproken.Alles wat je in het verleden hebt gevoeld, gehoord, gezien en hebt ervaren kan weer opnieuw worden beleefd. Hierdoor krijg je inzicht in het probleem en kan de genezing beginnen en krijg je handvatten om er iets aan te veranderen.

Reïncarnatie therapie

Reïncarnatietherapie is een variant van de regressietherapie.Reïncarnatie is afgeleid van het Latijnse incarno wat betekend tot in vlees komen, mens worden, wedergeboorte en zielsverhuizing. Reïncarnatie is dus het steeds opnieuw geboren worden, waardoor de ziel steeds verhuisd naar een nieuw lichaam.In de reïncarnatiefilosofie gaat met er van uit dat er leven is na dit leven en ook vele levens zijn geweest voor dit leven. De visie is, dat we in elk leven gebeurtenissen op ons pad krijgen die ons de gelegenheid bied om te leren en te groeien. (denk maar aan het verhaal van de kreeft) Doormiddel van trance kan je terug te gaan naar een periode in het huidige leven om emoties die vroeger zijn onderdrukt of volledig zijn ontkend weer te ervaren en te verwerken. Je kunt nog verder terug gaan naar een periode voordat je geboren bent in een ander leven, om los te komen van een emotionele invloeden, overtuigingen en/of traumatisch gebeurtenis tijdens of bij beëindiging van dat leven. Een voorbeeld is dat je watervrees hebt terwijl je in dit leven niets hebt ervaren waardoor je bang bent geworden. Ook lichamelijke klachten kunnen een oorsprong hebben in een vorig leven. Vaak wordt er gezegd of gedacht dat je moet boeten (Karma) voor iets wat je in dat andere leven hebt veroorzaakt of wat je een ander hebt aangedaan, het gaat hier om leer processen en niet om straf. Zo kunnen nare gebeurtenissen in het huidige leven zinloos lijken (overlijden kind, incest, mishandeling of lichamelijk trauma) maar uiteindelijk moeten plaatsvinden om er van te leren en te groeien hoe pijnlijk het ook is.

NLP (Neuroloinguistisch programmeren)

Deze therapievorm is ontstaan rond 1974 van de vorige eeuw door Richard Bandler en John Grinder. NLP is een wetenschap die zich bezig houd met de studie van mensen die succesvol zijn. Het succesvol zijn in een relatie, werk, omgaan met gezondheid, persoonlijke groei en bijvoorbeeld sport. Maar ook het omgaan met weerstanden of spreken in het openbaar. Iedereen is ergens wel succesvol in. Echter de vraag is, hoe heb je dat dan gedaan? En hoe doe je datgene wat je doet? Kortom NLP is het bewust maken van onbewuste processen, het leren en toepassen maar vooral ontdekken hoe je de dingen doet zoals je ze doet en hoe je (indien gewenst) het kunt veranderen.

Focussen

Focussen is een veranderingsproces waarbij persoonlijke problemen lichamelijk wordt ervaren en gevoeld. Sommige mensen doen dit al van nature, de meeste mensen zitten veel in het hoofd met hun gedachten en hebben niet meer in de gaten wat het gevoel en/of het lichaam wil vertellen. Het lijkt wel of de geest en het lichaam twee afzonderlijke delen zijn.Maar als we inzoomen op het gevoel wat een bepaalde situatie of gebeurtenis met zich mee brengt dan kunnen we het altijd ergens in het lichaam ervaren. Door de aandacht op het lichamelijke gevoel te richten zal er een veranderingsproces in het lichaam ontstaan, waardoor het probleem er anders uit komt te zien.

MatriX methode EQ

Deze zeer krachtige methode is ontwikkeld door Ingrid Stoop van het Matrix instituut. In ons leven maken we allemaal situaties mee waarvan emoties, trauma of angst nog niet verwerkt zijn. Deze informatie is opgeslagen in ons brein en kan op bepaalde momenten weer naar boven komen als je iets ziet, hoort, ruikt, voelt of er op een bepaalde manier aan herinnert wordt doormiddel van je gedachten. Je ervaart de lading van die gebeurtenis weer. Denk maar eens de tijd dat je verliefd was en een bepaalde song hoorde of je ruikt de lekkere lucht van een appeltaart die net uit de oven komt en je ziet je oma voor je. Zo gaat het ook met emoties, trauma en angst wat in het verleden heeft plaatsgevonden en wat nog eventueel te gebeuren staat in de toekomst.
Met deze krachtige methode worden emoties, trauma en angst geneutraliseerd zodat het nog steeds een feit blijft maar waarvan de lading eraf is. Het fijne van deze methode is dat ik als therapeut niet hoef te weten waar het over gaat.

MatriX methode IQ, hoofd opruimen

Deze interventie van Ingrid Stoop de ontwikkelaar van de MatriX methode gaat over de leer en denkprocessen die in het hoofd afspelen.
Kinderen en vele volwassenen hebben volle hoofden. Er kan niets meer bij, informatie staat door elkaar en het voelt aan als chaos. Met deze methode gaan we orde en ruimte creëren in het hoofd waardoor er weer ruimte en rust ontstaat voor nieuwe processen. Alles wat je doet, is een eigen strategie die je zelf hanteert. De manier hoe je iets beleeft, iets doet of iets onthoudt. Je bent zelf baas over hoe je, je brein kan beïnvloeden zoals jij het hebben wilt.

Therapeutic healing

Het is een behandelwijze die al eeuwen lang door de mens gebruikt wordt.Een mens heeft behalve zijn fysieke lichaam ook een energielichaam. Het is juist hierin waar de oorzaken van klachten vaak worden gevonden en behandeld. Voor een geoefende therapeut is het energetische systeem zichtbaar en/of voelbaar. Hierdoor wordt inzichtelijk waar de blokkade(s) zich bevind(en). Healing is een overdracht van universele/ kosmische energie waarbij de healer (therapeut) fungeert als doorgeef luik. De healer werkt in het energetische systeem van de cliënt waardoor er bijna tot geen lichamelijk contact is, wat wel is bij Reiki. Doormiddel van deze energetisch overdracht zal geblokkeerde energieën weer in beweging komen waardoor de harmonie wordt hersteld van de cliënt.

Kernkwadranten

Een kernkwadrant is een overzicht waarin je kunt zien waar je, kwaliteiten liggen, je valkuil, je uitdaging en wat je allergie is. Een kernkwaliteit is een eigenschap die tot het wezen van een persoon behoren. Je bent er mee geboren en het maakt je uniek in wie je bent.Een Kernkwaliteit kan je herkennen aan iemands bijzondere vaardigheden waarover de gene zelf zegt “dat kan toch iedereen”. Dat komt omdat de kwaliteit zo vanzelf sprekend is voor je zelf dat je hem niet of nauwelijks opmerkt als een kernkwaliteit.Kernkwaliteiten kun je niet leren, bij vaardigheden is dat wel het geval. Je kunt ze wel ontwikkelen. In dat ontwikkelingsproces ligt juist onze uitdaging! Dat proces is individueel en is sterk afhankelijk van ieders levensloop en leefomstandigheden of op welke wijze een beroep op ons wordt gedaan.

IK versterkende technieken

Een IK versterkende techniek wordt gebruikt om de eigenwaarde of positieve gevoelens te versterken bij de cliënt. Voor iemand met weinig zelfvertrouwen is dit een goed techniek om te gebruiken, ook als de cliënt nog vertrouwen moet winnen in de therapie of therapeut. Soms kan het zijn dat het probleem te beladen is voor de cliënt en daardoor onbewust de informatie die in de regressie naar boven komt niet aan kan of aandurft. De cliënt heeft dan te weinig draagvlak. Het draagvlak zal eerst vergroot moeten worden voordat je de diepte in kan gaan met een regressie of reïncarnatietherapieVisualisaties en meditaties

Emotionele Reis

De emotionele reis is een techniek die ontwikkeld is door Brandon Bays.Het is een krachtige manier om te werken in het bewustwordingsproces van een fysieke klacht, een mentale blokkade of emotionele problemen.Op deze manier kan je verdriet en blokkades de ruimte en aandacht geven, om zo tot verwerking en heling te komen. Er zijn verschillende soorten reizen zoals de emotionele reis of de fysieke reis. In de energetisch integraaltherapie maken we gebruik van de emotionele reis waarbij we de lagen van de emoties onderzoeken tot aan de bron en dit verder uitwerken en verwerken bij het kampvuur met de personen die te maken hebben met de emoties.

Acces Barrs

Op je hoofd heb je 32 verschillende punten die informatie bevatten in de vorm van ideeen, gedachten, houdingen, beslissingen en overtuigingen die je ooit hebt gehad.Dit allemaal in de vorm van energie. Door het aanraken van deze punten zullen blokkades worden opgeheven en kan de energie weer stromen. Alles wat voor jou overbodig is en waarvan jij, bewust of onbewust bereid bent om los te laten zal verdwijnen. Het is een methode die ik met plezier toepas in de integrale therapie. Er worden geen ingewikkelde vragen gesteld of gewroet in je gevoelens. Je mag stil zijn om het te ervaren, heb je de behoefte om te praten dan is dat ook oke.