Familie opstellingen

Alles wat er in een familie plaats vindt op volwassen niveau raakt ook de kinderen van generatie tot generatie. U bent kind geweest. Uw ouders en die ouders zijn ook allemaal kind geweest. In elke generatie hebben er gebeurtenissen plaatsgevonden die moeilijk te verteren waren, niet over gesproken werd of waar familieleden werden uitgesloten. De kinderloyaliteit is zo groot dat de kinderen de volwassen problemen onbewust willen dragen en oplossen. Dit uit zich door gedragsproblemen, eetproblemen of onbegrepen angsten en emoties.

Familieopstellingen of te wel systemisch coachen is een methode die gezinsdynamieken openlegt. Een opstelling wordt gebruikt om mensen en kinderen van hun spanningen te bevrijden. Spanningen die soms generaties teruggaan en hun wortels in gebeurtenissen in de familiegeschiedenis vinden.

Zo kunnen familie dynamieken zoals echtscheiding, geweld, miskramen of vroegtijdig overlijden van ouders zorgen voor klachten zorgen in het huidige leven van het kind.

Familieopstellingen wordt gebruikt om de verborgen dynamieken die hebben plaatsgevonden bloot te leggen waardoor het kind ziet, voelt en ervaart dat wat er plaats heeft gevonden niet bij haar of hem hoort. Hierdoor krijgt het kind letterlijk en figuurlijk meer ruimte, licht en lucht om gewoon kind te zijn en de problemen te laten bij wie ze horen.

In deze methode waar ik kinderen in coach zullen ook altijd de ouders bij betrokken worden.

MatriX methode EQ

Deze zeer krachtige methode is ontwikkeld door Ingrid Stoop van het Matrix instituut. In een kinderleven en het volwassen leven maken we allemaal situaties mee waarvan emoties, trauma of angst nog niet verwerkt zijn. Deze informatie is opgeslagen in ons brein en kan op bepaalde momenten weer naar boven komen als je iets ziet, hoort, ruikt, voelt of er op een bepaalde manier aan herinnert wordt doormiddel van je gedachten. Je ervaart de lading van die gebeurtenis weer. Denk maar eens de tijd dat je verliefd was en een bepaalde song hoorde of je ruikt de lekkere lucht van een appeltaart die net uit de oven komt en je ziet je oma voor je. Zo gaat het ook met emoties, trauma en angst wat in het verleden heeft plaatsgevonden en wat nog eventueel te gebeuren staat in de toekomst. Met deze krachtige methode worden emoties, trauma en angst geneutraliseerd zodat het nog steeds een feit blijft maar waarvan de emotionele lading eraf is. Het fijne van deze methode is dat ik als therapeut niet hoef te weten waar het over gaat. In deze methode ga je zelf opzoek naar de oplossing.

 

MatriX methode IQ, hoofd opruimen

Deze interventie van Ingrid Stoop de ontwikkelaar van de MatriX methode gaat over de leer en denkprocessen die in het hoofd afspelen.
Kinderen en vele volwassenen hebben volle hoofden. Er kan niets meer bij, informatie staat door elkaar en het voelt aan als chaos. Hierdoor ontstaan weer emotionele problemen in de vorm van onzekerheid, boosheid, verdriet en frustratie.
Voor je het weet zit je in een visuele cirkel.

Met deze methode gaan we orde en ruimte creëren in het hoofd waardoor er weer ruimte en rust ontstaat voor nieuwe processen. Alles wat je doet, is een eigen strategie die je zelf hanteert. De manier hoe je iets beleeft, iets doet of iets onthoudt. Je bent zelf baas over hoe je brein en je kan het beïnvloeden zoals jij het hebben wilt. Voor kinderen is dit een hele fijne methode om overzicht en ruimte te creëren in en rondom het hoofd waardoor er weer ruimte ontstaat voor nieuwe informatie.